Bestuur en scheidsrechters

Robertino van As (secretaris)

Hendrik Koekoek (scheidsrechter)

Marga Koekoek (penningmeester)

Gerard Wierda (voorzitter)